Matoltsy Könyvtárpártoló Alapítvány

A Matoltsy Könyvtárpártoló Alapítvány célja alapvetően a Csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium könyvtárának és gyűjteményének támogatása, fejlesztése, gyarapítása és a kulturális örökség részeként megőrzése az utókor számára. Az alapítvány nyitott. Ahhoz bármilyen magyar vagy külföldi természetes, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság csatlakozhat, aki az alapítvánnyal megjelölt céllal azonosul, azt elfogadja és támogatja.

Arany Bálint Alapítvány

Arany

Az alapítványt Arany Bálintné tette férje emlékére.
Az alapítvány célja az alapítványi összeg kamataiból támogatni azokat a diákokat, akik a magyar nyelv és irodalom, a magyar történelem, a latin, a görög nyelv tárgyakban kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, s akik erre egyéb emberi tulajdonságaikkal is rászolgálnak, másfelől támogatni olyan könyvek és eszközök beszerzését, amelyek a fenti tantárgyak oktatásához szükségesek. Évente egy vagy két tanuló részesülhet jutalomban. A jutalmazandó diák tanulmányi előmenetele és emberi tulajdonságai kiemelkedőek, illetve példamutatók legyenek. A jutalmat a kuratórium elnöke, akadályoztatása esetén a kuratórium bármely tagja az évzáró ünnepélyen adja át a kijelölt tanulóknak.

Kovács Andor Alapítvány

Az alapító Kovács Andor bázeli lakos 1999. február 19-én olyan nyílt alapítványt hozott létre, melyhez bárki természetes és jogi személy bármekkora összeggel vagy vagyoni értékű dologgal, illetve joggal csatlakozhat amennyiben az alapítványi célokkal egyetért és azokat támogatja. Célja a Csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnáziumban tanuló szociálisan nehéz helyzetben lévő diákok támogatása és a szociálisan nehéz helyzetben lévő családok gyermekeinek támogatása. Az alapítvány az induló vagyon kamatának hozadékát használhatja fel. Közleményeit a megyei napilapban adja hírül.

Csurgói Református Gimnáziumért Alapítvány

A Somogyi Református Egyházmegye Közgyűlése a Csurgói Református Gimnázium zavartalan működése érdekében hozta létre azzal, hogy a gimnázium eredményes működését és működtetését kiemelt céljának tekinti. Az alapítvány célja: A Csurgói Református Gimnázium, mint egyházi iskola újbóli beindítása – a gimnázium működtetéséhez szükséges feltételek biztosítása anyagi és szellemi értékben egyaránt.logo
ige Kréta Nemzeti_Együttműködési_Alap
Kultúrális és Innovációs Minisztérium
NemzetiKultúrális Támogatáskezelő
facebook chec facebook nemzetitehetseg miniszterelnokseg tehetsegpont penziranytu fenntarthatóság egészségesiskola