A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról
10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája
23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató
2. Beiratkozásrameghatározott idő, engedélyezett osztályok, csoportok
3. Díjfizetési kötelezettség, adható kedvezmények feltételei
4. Vizsgálatok, ellenőrzések, értékelések
5. Az intézmény nyitvatartása, tanév fő eseményei
6. Pedagógiai szakmai ellenőrzés megállapításai
7. Házirend
8. Szervezeti és Működési Szabályzat
9. Pedagógiai Program
10. A pedagógusok iskolai végzettsége szakképzettsége
11. A nevelő oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége
12. Országos kompetenciamérés eredményei 2022 június
13. A tanulók le és kimaradásával évfolyamismétléssel kapcsolatos adatok
14. Érettségi vizsgák átlageredményei
15. Tanórán kívüli egyéb foglalkozások
16. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
17. Az osztályozó vizsgák követelményei
18. Az osztályok száma, és az egyes osztályokban tanulók létszáma
19. A pedagógusok iskolai végzettsége szakképzettsége-Kollégium
20. Kollégiumi munkaterv
21. Kollégiumi csoportok száma, csoportlétszámok.pdf
22. Externátusi lehetőségek