Kollégistáink túráztak! - 2021.9.9
A Csokonais Kollégisták az őszi csapatösszetartás napjukat a Zis-tón töltötték, ahova az iskola pályázaton nyert kerékpárjaival tekertek le. Röplabdáztak, fociztak, tollasoztak, körbesétálták a tavat és egy nagyon szép délutánt töltöttek el nevelőikkel együtt. Vacsora után meglepetésként meleg házi rétest is fogyaszthattak a diákok. Köszönet a szervezésért, a gyerekek kíséretéért, a foglalkozásért Bradics Bence, Huszics-Dergez Diána, Némethné Miháldinecz Olga és Némedi Nóra kollégiumi nevelőknek, Fekete Istvánnénak és a finom vacsoráért Borsos Józsefnek.
CSVMRG CSENDESNAP - 2021.9.1
Szeptember elsején a hagyományos csendesnappal kezdődött a tanév az iskolában. A felsősök és a gimnazisták egy-egy filmet néztek meg, majd a megadott szempontok szerint elemezték, megbeszélték a látottakat.
A gimnazisták „A szabadság írói” című filmet nézték meg osztályonként. A megbeszélés fő témája a „helyem a közösségben” volt, a felső tagozat az Így neveld a sárkányodat című filmet láthatta.
A megbeszélések során a gyerekek felidézték a film ikonikus mondatait, a szereplőket, élet- helyzetüket a saját kis életükre vetítették ki. Ilyen mondatokat emeltek ki a filmből:
„ A legnagyobb áldás a szeretet. „
Annyira lekötött a harc, ami az én céljaimat szolgálta, hogy észre sem vettem neked mire van szükséged.”
Mindkét film nagyon aktuális problémákat, lehetséges megoldásokat tárt a nézők elé. A gyerekek jól átlátták és értelmezték ezeket, a szeretet fontosságának, a másik elfogadásának megtapasztalásával indult az új tanév.
Megújult Nagyváthy János síremléke Csurgón - 2021.8.29
A Nemzeti Örökség Intézete teljes körűen felújította Nagyváthy János, az első magyar nyelvű mezőgazdasági könyv szerzőjének Csurgón található, 2005 óta a nemzeti sírkert részeként védett síremlékét. A rekonstrukció Magyarország Kormányának támogatásával valósult meg.
Az átadó ünnepségre a tanévnyitó napján került sor, melyet a Nemzeti Örökség Intézet és a Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium közösen szervezett meg. Az alkalmat jelenlétével megtisztelte Füstös János úr, Csurgó Város polgármestere és Dallos Gyula úr, az Agrárminisztérium miniszteri biztosa. A Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Óvári Gazdászok Szövetsége nevében Dr. Kósa Lajos Wittmann-díjas gazdász. Jelen voltak a Kolping Nagyváthy János Technikum Szakgimnázium Szakképző Iskola és Kollégium képviselői. Dr. Horváth József tanár úr, aki Nagyváthyról írt munkájával összegző dokumentumot hagyott az utókorra. Számtalan egykori tanár és diák, köztük dr. Kuminetz Géza úr, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora is. Az iskolát a tanári kar mellett a 12. évfolyamos diákok képviselték.
Az emlékezőket köszöntötte Füstösné Ábrahám Judit, a CSVMRG igazgatója. Köszöntőjében elmondta: 1936. március 23-án Bodó Jenő diákszövetségi elnök volt hasonló helyzetben, amikor a szomszédos temetőből áthozták az 1819. évben eltemetett, majd exhumált Nagyváthy János hamvait. Az iskola parkjában találták meg, és megtalálták a méltó nyughelyet az elődök. Mert minden Csurgón tanuló gimnazista diák nap, mint nap itt halad el a sétányon, és nap, mint nap pillantását a síremlékre emeli.
Lukács Gábor, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campusának általános campus főigazgató helyettese elmondta: Nagyváthy János, az első magyar nyelvű mezőgazdasági könyv szerzője 1755. január 19-én született Miskolcon, Sárospatakon jogot és teológiát tanult. Ezután nevelő, majd tanár lett, a tanítást azonban szembetegsége miatt abbahagyta. A bécsi szabadkőműves páholyban ismerkedett meg Festetics Györggyel, akinek később jószágkormányzója lett, és aki kezdeményezésére később megalapította a csurgói református gimnáziumot. Nagyváthy János a gimnázium szervezésében is jelentős részt vállalt. 1819. február 13-án, Csurgón érte a halál.
Peti Soma József 12. B osztályos tanuló elszavalta Csokonai Vitéz Mihály: Jövendölés az első oskoláról a Somogyban című versét.
Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének (NÖRI) főigazgatója elmondta: a Nemzeti Örökség Intézete fontos küldetésének tekinti a Nemzeti Sírkert mintegy 6000 sírjának gondozását, folyamatos felújítását. Ennek az éves munkának egy jelentős állomása Nagyváthy János síremlékének rekonstrukciója Csurgón, mely azért is kiemelten fontos volt, mert a csurgói református kollégium az ötvenöt történelmi emlékhely egyike, amelyek népszerűsítése, megjelölése szintén a NÖRI feladata. A NÖRI 2021-ben közel harminc síremléket újít meg országosan, összesen mintegy 75 millió forintból, Magyarország Kormánya támogatásával. A főigazgató hozzátette: „a református gimnázium példaértékű hagyományőrző munkájára és tapasztalatára kiemelten számítunk az előkészítés alatt lévő emlékezetpedagógiai program együttműködési rendszerének megalkotásakor.”
Bíró Norbert, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke kiemelte: Somogy Nagyváthy János sírhelyének felújításával tovább gazdagodott, így a múlt tovább élhet velünk. Van egy hely, ahol tovább emlékezhetünk az íróra, tanítóra, aki Európa minden szegletéből igyekezett új ismeretet, friss tudást hozni szeretett hazájába. Beszéde végén Nagyváthyt idézte: „Amely ember a maga nemzetét semmire sem becsülvén Hazáját vadságnak, Hazafitársait keskeny kilátásúaknak, sőt tudatlanoknak kiáltja, nincs esze, ha azt hiteti el magával, hogy ezért őt a külsők nagyra becsülik.”
Ünnepi beszédet mondott Szászfalvi László, országgyűlési képviselő, a KDNP frakcióvezető-helyettese kiemelte: Nagyváthy János a Csurgói Református Gimnázium első inspektoraként Csurgó város új korszakának legmeghatározóbb személyisége volt. Kiváló szervező volt, aki egy új intézmény fejlesztését és mindennapi életét irányította, és meghatározó könyveit is Csurgón írta. „Ma megújult állapotban pompázik a sírja, az obeliszk, amely minden nemzedéknek felkiáltójel. A gimnázium kertjében rápillant a diákokra, a tanárokra, és ma is mér bennünket. Méri a múltat, a jelent és a jövőt, méri az elszántságunkat, a felelősségünket és az elkötelezettségünket.” – tette hozzá a képviselő.
A megemlékezés a Gimnázium könyvtárában állófogadással zárult.
Tanévnyitó - 2021.8.29
GÓLYANAPOK AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN! - 2021.8.25
Augusztus 24-25-én a hagyományainkhoz híven gólyanapokon vehettek részt elsőseink (szüleikkel együtt).
A 27 kisdiák nagy örömmel ismerkedett meg egymással, iskolánkkal és a tanító nénikkel.
S nem utolsó sorban elfoglalhatták a gyönyörű szépen felújított várva várt osztálytermüket.
További képekOldal karbantartás - 2021.8.14
A régebbi bejegyzések az Archívum menüpont alatt tekinthetők meg!
Álláshirdetés - 2021.6.29
A Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium német nyelvtanári, valamint rendszergazdai álláshelyeket hirdet meg. Várjuk a jelentkezéseket!

Részletes információ

logo
ige facebook chec facebook tehetsegpont penziranytu fenntarthatóság egészségesiskola