Polaneczky Ottó Emlékkonferencia

Református Középiskolák

XXIV. Természettudományos Diákkonferenciája

Csurgó, 2018. március 23-24-25.

 

- VERSENYKIÍRÁS -

 

A konferencia célja:

 

·                    Tisztelgés Polaneczky Ottó, iskolánk alapító tanárának emléke előtt, aki kiváló szakemberként mindig szívügyének tekintette a tehetséges diákok gondozását, és az RKTDK szervezését. 2012 márciusában a konferencián látványos kémiai kísérleteket mutatott be tanítványaival. Az Ő ötlete volt, hogy kémia szekcióval bővítsük a konferenciát. Hálás szívvel emlékezünk a szeretett és tisztelt tanár úrra, kollégára, a jó barátra.

·                    A Kárpát-medencei református, a dunántúli egyházi és érdeklődő környékbeli iskolák szaktanárai és diákjai közötti kapcsolatteremtés, tehetséggondozás és az iskolák közötti együttműködés megalapozása. A szaktantárgyakra alapozott, de az egyéni kibontakozás lehetőségét magába foglaló nemes versengés testvérintézmények közötti megteremtése.

 

A verseny menete:

 

1. A verseny első fordulója az iskolákban zajlik, ahol kiválasztják a versenyen résztvevő diákokat.

2. A második forduló Csurgón kerül megrendezésre.

 

A konferencia tartalmi része:

 

A diákok három korcsoportban (7-8., 9-10., 11-12. évfolyam) és hat szekcióban*

- kémia; földrajz; tárgyi néprajz; biológia; környezetvédelem;

tudomány - és technikatörténet –

vesznek részt a versenyen.

 

A versenyen az általános iskolai tagozaton és a gimnáziumi tagozaton is lehetőség van arra, hogy az adott témában akár egyénileg, akár 2 diák közösen induljon. Továbbra is érvényben marad, hogy egy diák csak egy szekcióban indulhat.

 

(*A versenybizottság a versenyzők számától függően fenntartja a jogot arra, hogy a szekciókat összevonja, vagy tematikusan megbontja!)

 

A konferencia két részből áll:

 

1. Pályadolgozat

 

A diákok a megfelelő szekcióban, szabadon választott témakörben, saját megfigyelésein (kísérletein) alapuló dolgozatot nyújt be 1 példányban, „A4-es” méretben.

Formai követelmények:

•  A dolgozat terjedelme nem haladhatja meg a 10 oldalt 12-es betűméretben, Times New Roman betűtípussal (a mellékletek ebbe nem számítanak bele).

•  A dolgozathoz mellékelni kell a felhasznált szakirodalom jegyzékét a dokumentumok legfontosabb adataival: szerző (szerkesztő), cím, kiadás helye, kiadó neve, kiadás éve, terjedelem (hivatkozáskor: oldalszám). Internetes források feltüntetésekor nemcsak az url-t (mek.oszk.hu), hanem a dokumentum címét és pontos elérési lehetőségét is kérjük feltüntetni!

Pl.: (Cserta Orsolya: Az egészségügy helyzete a Közép-Dunántúlon.

http:\\ mek.oszk.hu/6400/6472/064472.pdf)

 

A pályadolgozat egy oldalas kivonatát a jelentkezési laphoz csatolva kell elküldeni az iskola címére:

Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

8840 Csurgó, Széchenyi tér 9.

vagy

rktdk@csvmrg.sulinet.hu e-mail címre

 

Jelentkezési határidő: 2018. január 26.

 

A dolgozat címlapján fel kell tüntetni a diák nevét, évfolyamát, az iskola és a felkészítő szaktanár nevét. A dolgozathoz külön mellékelni kell egy teljes terjedelmű elektronikus változatot (HTML vagy PDF formátumban, 10 MB terjedelemben + képek, grafikonok /maximum 20 db/ jpg formátumban darabonként 500 KB terjedelemben, 800*600 pixeles felbontásban!), mely a konferencia valamennyi munkáját magába foglaló, az eseményre megjelenő „Konferencia-kötetbe (DVD)” kerül.

A spamszűrés miatt célszerű magyar nyelvű tárgyat adni az e-mailnek.

 

A pályadolgozatok (a kinyomtatott és a teljes terjedelmű elektronikus változat) beadási határideje:

 

2018. március 2.

 

A dolgozatok a konferencia után a csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Könyvtárában lesznek elhelyezve.

 

2. Előadás

 

A diákok a konferencia előadói napján (2018. március 24.) maximum 10 perces kiselőadásban mutatják be munkájukat.

Az előadáshoz demonstrációs eszközöket használhatnak. Rendelkezésre áll számítógép (XP Prof Hun és MS Office 2003 prof) és projektor, minden más eszközről az előadónak kell gondoskodnia.

 

A konferencia értékelése:

 

A pályadolgozatok esetében a résztvevő intézményektől független, a szekcióknak megfelelő országosan elismert szakértőket kérünk fel zsűrizésre, akik a dolgozatokra 0-20 pontot adhatnak. A pályadolgozatra kapott pontszámot a végleges eredmény kiszámításáig nem lehet nyilvánosságra hozni.

 

Az előadások esetében a résztvevő intézményektől független zsűrielnök vezetésével, szakemberekből álló zsűritagok (2 fő) értékelnek 0-10 pontig terjedően. A végeredményt a pályadolgozat és az előadás összesített pontszáma adja.

 

A konferencia kiegészítő programjai:

-          "Múzsám a természet" - képzőművészeti kiállítás

-           Alsó tagozatosaink színdarabja

-          A Csurgói Pantheon és az Arborétum bemutatása

-          Kirándulás (szervezés alatt).

 

Csurgó, 2017. december 04.

                                                                                                  Füstösné Ábrahám Judit      

                                                                                                         igazgató