Polaneczky Ottó Emlékkonferencia
XXIII. Református Középiskolák
Természettudományos Diákkonferenciája

Csurgó, 2017. március 24-25-26.

A konferencia célja:

Tisztelgés Polaneczky Ottó, iskolánk alapító tanárának emléke előtt, aki hosszantartó, súlyos betegségét türelemmel viselve 2012. nyarán megtért teremtőjéhez. Polaneczky Ottó tanár úr kiváló szakemberként mindig szívügyének tekintette a tehetséges diákok gondozását így az RKTDK-t is. 2012. márciusában a konferencián látványos kémiai kísérleteket mutatott be tanítványaival. Az Ő ötlete volt, hogy kémia szekcióval bővítsük a konferenciát.

Hálás szívvel emlékezünk a szeretett és tisztelt kollégára, a jó barátra.

A Kárpát-medencei református és a Dunántúli egyházi és érdeklődő környékbeli iskolák szaktanárai és speciális érdeklődésű diákjai közötti kapcsolatteremtés, a további együttműködés megalapozása. A szaktantárgyakra alapozott, de az egyéni kibontakozás lehetőségét magába foglaló nemes versengés testvérintézmények közötti megteremtése.

A verseny menete:

 1. A verseny első fordulója az iskolákban zajlik, ahol kiválasztják a versenyen résztvevő diákokat.
 2. A második forduló Csurgón kerül megrendezésre.

A konferencia tartalmi része:

A diákok három korcsoportban és hat szekcióban* vesznek részt a versenyen.

A verseny a gimnáziumi tagozaton továbbra is egyéni. Az általános iskolai tagozaton azonban lehetőség van, hogy ketten induljanak ugyanazon témában. Továbbra is érvényben marad, hogy egy diák csak egy szekcióban indulhat.

Korcsoportok

7-8. évfolyam 9-10. évfolyam 11-12. évfolyam

Szekciók

kémia földrajz tárgyi néprajz biológia környezetvédelem tudomány- és technikatörténet

(*A versenybizottság a versenyzők számától függően fenntartja a jogot arra, hogy a szekciókat összevonja, vagy tematikusan megbontja!)

A konferencia két részből áll:

1. Pályadolgozat

A diákok a megfelelő szekcióban, szabadon választott témakörben, saját megfigyelésein (kísérletein) alapuló dolgozatot nyújt be 1 példányban, „A4-es” méretben.

Formai követelmények:

 • A dolgozat terjedelme nem haladhatja meg a 10 oldalt 12-es betűméretben, Times New Roman betűtípussal (a mellékletek ebbe nem számítanak bele).
 • A dolgozathoz mellékelni kell a felhasznált szakirodalom jegyzékét a dokumentumok legfontosabb adataival: szerző (szerkesztő), cím, kiadás helye, kiadó neve, kiadás éve, terjedelem (hivatkozáskor: oldalszám). Internetes források feltüntetésekor nemcsak az url-t (mek.oszk.hu), hanem a dokumentum címét és pontos elérési lehetőségét is kérjük feltüntetni!
  Pl.: (Cserta Orsolya: Az egészségügy helyzete a Közép-Dunántúlon.
  http:\\ mek.oszk.hu/6400/6472/064472.pdf)
Jelentkezési határidő: 2017. január 27.

A dolgozat címlapján fel kell tüntetni a diák nevét, évfolyamát, az iskola és a felkészítő szaktanár nevét. A dolgozathoz külön mellékelni kell egy teljes terjedelmű elektronikus változatot (HTML formátumban, 10 MB terjedelemben + képek, grafikonok /maximum 20 db/ jpg formátumban darabonként 500 KB terjedelemben, 800*600 pixeles felbontásban!), mely a konferencia valamennyi munkáját magába foglaló, az eseményre megjelenő „Konferencia-kötetben (DVD)” lesz.

A spamszűrés miatt célszerű magyar nyelvű tárgyat adni az e-mailnek.

A pályadolgozatok (a kinyomtatott és a teljes terjedelmű elektronikus változat) beadási határideje: 2017. március 1.

A dolgozatok a konferencia után a csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Könyvtárában lesznek elhelyezve.

2. Előadás

A diákok a konferencia előadói napján (2017. március 25.) maximum 10 perces kiselőadásban mutatják be munkájukat. Az előadáshoz demonstrációs eszközöket használhatnak. Rendelkezésre áll számítógép (XP Prof Hun és MS Office 2003 prof) és projektor, minden más eszközről az előadónak kell gondoskodnia.

A konferencia értékelése:

A pályadolgozatok esetében a résztvevő intézményektől független, a szekcióknak megfelelő országosan elismert szakértőket kérünk fel zsűrizésre, akik a dolgozatokra 0-20 pontot adhatnak. A pályadolgozatra kapott pontszámot a végleges eredmény kiszámításáig nem lehet nyilvánosságra hozni.

Az előadások esetében a résztvevő intézményektől független zsűrielnök vezetésével, szakemberekből álló zsűritagok (2 fő) értékelnek 0-10 pontig terjedően. A végeredményt a pályadolgozat és az előadás összesített pontszáma adja.

A konferencia kiegészítő programjai:

 • "Múzsám a természet" - képzőművészeti kiállítás
 • Alsó tagozatosaink színdarabja
 • A Csurgói Pantheon és az Arborétum bemutatása
 • Kirándulás (szervezés alatt)


Fontos időpontok

Jelentkezési határidő: 2017. január 27.

A pályadolgozatok beadási határideje: 2017. március 1.

Az előadás napja: 2017. március 25.

Online Jelentkezés