Dr. Matolcsy Sándor Gedeon végrendeletében is megemlékezett iskolánkról - 50.000 dolláros adomány érkezett

Az Amerikai Egyesült Államokban elhunyt Humbold-díjas kutató professzor, aki iskolánk híres volt igazgatótanácsi elnökének, Matolcsy Sándornak fiaként eddig is iskolánk egyik legnagyobb pártfogója volt, végakaratában többek között iskolánkról is megemlékezett, így a hagyatékot gondozó Friends of Csertán Márton Fundation a tavalyi év végén az iskolánk mellett működő Csurgói Református Gimnáziumért Alapítványon keresztül eljuttatta azt az 50.000 dolláros (közel 14 millió forintos) támogatást, melyet Matolcsy Sándor Gedeon, Gida bácsi iskolánk céljainak támogatására szánt. A családdal való megbeszélés szerint a támogatást a következő években a diákok szociális és tanulmányi támogatására, eszközfejlesztésre és a beiskolázási programjaink támogatására használjuk fel.

Gida bácsi életében is nagylelkű támogatója volt iskolánknak, különösen is könyvtárunknak. Életrajza is mutatja, hogy ezer szállal kötődött Somogy megyéhez és azon belül is iskolánkhoz. A nagylelkű támogatás mellett ugyanekkora összeggel támogatta végrendeletében iskolánk könyvtárát, valamint a kaposvári református iskolát is. Gida bácsi életrajzát könyvtárunk honlapjáról idézzük:

"Matoltsy Sándor Gedeon Dr. (Kaposvár, 1920. - Lexington (USA), 2014.)

Édesapja Matolcsy Sándor a kaposvári gyülekezet és az egyházmegye főgondnoka, a csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium Igazgatótanácsának elnöke volt évtizedeken át. 1911-ben vette feleségül Jamrich Vilmát. Gedeon Irén és Erzsébet nővérei után látta meg a napvilágot Kaposváron 1920. február 29-én. Kilencéves korában az apja otthon épített neki egy „laboratóriumot”. Számos kísérletet végzett az elektromos árammal, állatokat boncolt és bejárt a közkórházba, ahol a betegek gyógyítását és az operációikat is láthatta. Mindezek indították el őt az orvos-kutatói pályára. Tizenöt évvel később orvosi diplomát szerzett a Pázmány Péter Egyetem Orvostudományi Fakultásán, majd a bölcsészkart ugyanott 1945-ben fejezte be. 1946-ban a Tihanyi Biológiai Kutató Intézetben volt állása feleségével, Nagy Margittal együtt. Eredményei Szentgyörgyi Albert figyelmét is ráirányították, aki később amerikai kutatóintézeti állást ajánlott számára. 1947-ben Stockholmban volt ösztöndíjas a Nobel Fizikai Intézetben, majd 1949-ben Bostonban a Harvard Egyetemen a Bőrgyógyászati Kutatóintézetben kapott állást feleségével együtt. Kutatómunkát végzett Miamiban, valamint New Yorkban a dermatológiai kutatóintézetekben. 103 közlemény jelent meg nyugdíjba vonulásáig ismert orvosi folyóiratokban, számos egyetem vendégprofesszora volt. Elnyerte az Alexander von Humboldt-díjat 1981-ben, majd 1984-ben a Stephen Rothman díjat. Több könyv szerkesztője és írója.

2001. július 9-én 1,5 milliós alapítványt tett a csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium Könyvtárának. A gimnázium parkjának bejáratánál az ő költségén emelték édesapja emlékoszlopát, amelyet 2001. október 5-én az ő jelenlétében avattak fel. 2014. június 16-án a Massachusetts állambeli Lexington hunyt el, de végakarata szerint magyar földön temették el, sírja a kaposvári temetőben van."


Unokájával, Tóth Ildikóval, illetve rajta keresztül a családdal egyetértésben a támogatás összegét a következő tanévben többféle módon használja fel az iskola. Egyrészt év végi jutalmazásokra, elismerésekre, mellyel a diákok és a tanárok kiemelkedő eredményeit díjazzuk legyen szó természettudományról, humán tudományról, sportteljesítményről, művészeti sikerekről, vagy a közösségért végzett munkáról iskolánk mindhárom tagozatán. De szociális, illetve tanulmányi ösztöndíjak folyósítását is biztosítja az adomány, szintén mindhárom iskolai tagozaton. Ezeken túl egyszeri kisebb beruházásokat, programtámogatásokat is lehetővé tesz az összeg, külön kiemelve azokat a fejlesztéseket, melyek az iskola beiskolázási céljait segítik. 

Iskolánk hálás szívvel emlékezik nagylelkű pártfogójára, és köszönetét fejezi ki a családnak, elsősorban Tóth Ildikó asszonynak és a Friends Of Csertán Márton alapítványnak.

Köszönjük Dr. Fekete László ügyvéd úrnak, a család magyarországi ügyei gondozójának közreműködését

és Székely Attilának, a csurgói Református Gimnáziumért Alapítvány elnökének a közreműködést.

LAUS VIVENTI DEO!