Áldott, szép pünkösdöt minden olvasónknak!

"Ezt a Jézust támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért Szentlelket,
kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is." (ApCsel 2,31-32)

Ezzel a Péter apostol pünkösdi prédikációjából vett igével kívánunk mindenkinek
Isten Szentlelkével teljes pünkösdöt!